Poukázky a benefity

Poukázky a benefity

V cestovní agentuře Ca Monty můžete částečně uhradit zájezd poukázkami Holiday Pass, Flexi pass, Bonus pass, dárkovými poukazy firmy Sodexho, Accor services a Le Cheque Dejeuner, spolupracujeme rovněž se společností Benefit Plus aj.

  


Podmínky přijímání poukázek :


Všeobecné smluvní podmínky proplácení poukázek a benefitů v cestovních kancelářích a cestovních agenturách

 a) poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny zájezdu  na jednu cestovní smlouvu po odečtení všech příplatků (pojištění, taxy, fakult.přípl. apod.)

 b) u zájezdů last minute lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 25% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu po odečtení všech příplatků (pojištění, taxy, fakult.přípl. apod.)

 c) u zájezdů first minute nebo čerpání akce dítě zdarma, senior atd. lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 35% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu po odečtení všech příplatků (pojištění, taxy, fakult.přípl. apod.)

 d) poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě

 e) platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek

 f) poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků-pojištění, taxy, fakult.přípl. apod.)

 g) jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku - rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách

 h) poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu

 i) cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stornu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyt

 j) při platbě poukázkou nelze čerpat slevy poskytované cestovní agenturou Ca Monty.